телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Про управління соціального захисту населення

Управління соціального захисту населення

45000, м. Ковель Волинської області, вул. Незалежності, 148,

тел/факс 5-00-15,
електронна почта: soczahust@kovelrada.gov.ua

 Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради

Начальник управління – Cагаль Софія Анатоліївна
тел./факс 5-00-15.
Здійснює загальне керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів. Діє від імені управління, представляє його в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.
Забезпечує виконання інших повноважень, покладених на установу.

Здійснює безпосереднє керівництво секторами: державних соціальних інспекторів; юридичної та кадрової роботи; з питань сім’ї  та оздоровлення дітей; відділом бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

Заступник начальника управління – Созонік Світлана Миколаївна
тел. 5-26-33.
Організовує планування роботи управління і структурних підрозділів, контролює виконання намічених заходів, підготовку інформації з питань забезпечення виплат різного роду державних соціальних допомог, компенсацій, пільг, субсидій, оздоровлення окремих категорій громадян, виконання  місцевих програм соціального захисту громадян, виконання делегованих повноважень, здійснення завдань соціально-економічного розвитку громади .
Координує роботу відділів: соціальних допомог і компенсацій; субсидій; пільг; соціальних гарантій.

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на підпорядковані відділи завдань, їх якість і ефективність. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділів, вносить відповідні пропозиції начальнику управління, розробляє посадові інструкції і контролює їх дотримання, сприяє методичному і фаховому навчанню, підвищенню кваліфікації працівників.
Організовує та регулює своєчасний та якісний розгляд працівниками підпорядкованих відділів звернень від органів влади, депутатів, громадських об’єднань, громадян, підприємств, установ і організацій, забезпечує підготовку відповідей по наслідках розгляду.

Відповідає за здійснення організаційно-методичного забезпечення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля та Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Ковеля. Контролює умови і порядок надання соціальних послуг вказаними установами.
Веде облік військовозобов’язаних в управлінні. Організовує і здійснює заходи з питань цивільного захисту.

Відділ субсидій
начальник відділу– Мацютевич Ірина Миколаївна
телефон 5-26-06.
Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки  між працівниками, очолює та координує їх роботу.
Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосується діяльності управління.
Здійснює перевірку правильності проведених розрахунків та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації  напрямків соціальної політики держави та застосування чинного законодавства з питань призначення житлових субсидій.
Співпрацює з фінансовими, банківськими установами, підприємствами, організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг.

Відділ соціальних допомог і компенсацій
начальник відділу – Остапчук Тетяна Богданівна

телефон 5-29-18.
Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу, очолює та координує їх роботу.
Організовує облік, ведення та зберігання особових рахунків одержувачів усіх видів соціальних допомог.
Складає заявки фінансування допомог та розрахунків до них.
Формує реєстри нарахованих сум по кожному виду соціальних допомог та компенсацій.
Перевіряє та контролює правильність виплатних документів по кожному виду соціальної допомоги до банківських установ та підприємств зв’язку.
Контролює нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації  напрямків соціальної політики держави та застосування чинного законодавства з питань призначення соціальних допомог і компенсацій.

Відділ бухгалтерського обліку,  звітності та господарського забезпечення
начальник відділу
– Шульгач Неля Василівна
тел. 5-26-33.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності в установі. Підготовку банківських документів для забезпечення перерахування коштів на виплату  різного виду державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям і сім’ям з дітьми, компенсацій і гарантій ветеранам війни і особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, виплат, передбачених місцевими програмами соціального захисту населення тощо.
Співпрацює з казначейськими і банківськими установами.

Відділ пільг
начальник відділу – Грицюк Альона Петрівна
тел.5-30-34
Забезпечує включення інформації про осіб, які мають право на пільги, до програмного комплексу ЄДАРП.
Забезпечує надання статусу особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також видачу і заміну відповідних посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, батькам багатодітної сім’ї, дітям з багатодітної сім’ї, ветеранам праці та талонів на пільговий проїзд.
Проводить прийом та перевірку реєстрів обсягу нарахованих пільг.
Організовує виплату щорічної разової допомоги до Дня перемоги.
Контролює відшкодування витрат на безоплатне поховання учасників бойових дій, осіб, які мають особливі бойові або трудові заслуги перед Батьківщиною.
Контролює виплату грошової допомоги з місцевого бюджету пільговим категоріям населення міста, згідно затвердженої Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на відповідний рік з питань соціального захисту.
Здійснює контроль за підготовкою документів щодо призначення грошової компенсації для придбання житла пільговим категоріям населення та складанням звітності по цьому виду виплати.

Відділ соціальних гарантій,
начальник відділу
– Шемейко Тамара Леонідівна.
тел. 5-26-33
Реалізує заходи спрямовані на соціальних захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил), громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати пільговим категоріям громадян.
Готує пакети документів на забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом та для влаштування до будинків-інтернатів осіб, які цього потребують.
Організовує заходи із соціальної та професійної адаптації пільгових категорій громадян.
Забезпечує відшкодування окремим категоріям громадян коштів за технічні та інші засоби реабілітації.
В межах компетенції здійснює заходи щодо реалізації Закону України «Про соціальні послуги».

Сектор юридичної та кадрової роботи,
завідувач сектору
– Шуляк Людмила Валеріївна
тел. 5-26-33.

Складає позовні заяви до суду за захистом прав та інтересів управління, слідкує за своєчасним реагуванням на судові виклики та повідомлення, складає клопотання до суду, відзиви на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші документи правового характеру.
Готує проекти рішень з питань опіки та піклування над недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.
Веде протоколи засідань комісії по встановленню статусу учасника війни. Організовує і здійснює роботу з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Розробляє і (за погодженням з начальником управління) планує кадровий резерв, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в установі. Складає за дорученням начальника управління проєкти розпорядчих документів, рекомендаційних листів, запитів тощо.

Організовує діловодство відповідно до номенклатури справ управління, здійснює контроль за його веденням та зберіганням документів згідно встановленого порядку. Обчислює стаж роботи в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управління.

Сектор державних соціальних інспекторів
завідувач сектору – Івануха Світлана Олександрівна
тел. 5-30-34.
Забезпечує здійснення контролю: за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;допомоги на дытей одиноким матерям; житлових субсидій; тимчасової державної соціальної допомоги непрацездатній особі,яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; щомісячної грошової допомоги малозабезпеченим особі, яка проживає із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, що потребує постійного сторонньогодогляду; компенсації фізичним особам, якінадають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; за призначенням (відновленням виплати) внутрішнього переміщенням особам.

Сектор з питань сім’ї та оздоровлення дітей
завідувач сектору
– Гаврилюк Ольга Леонідівна
тел. – 53034
Здійснює прийом заяв та необхідних документів для направлення  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,  до  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку у державних  підприємствах «УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) та  МДЦ «Артек» (м.Київ).
Проводить роботу з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі та протидії  торгівлі  людьми.
Готує документи в частині придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що перебувають на обліку громадян, які потребують  поліпшення  житлових  умов.
Проводить підготовку   документів та  нагородних  листів  на присвоєння почесного  звання   «Мати-героїня».
Здійснює  роботу  для  реалізації  пілотного  проекту  одноразової  натуральної  допомоги  при  народженні  дитини   «пакунок малюка».
Проводить  прийом   заяв  та  облік  внутрішньо переміщених осіб та ведення бази   даних в ЄДР  ВПО.


© Ковельська міська рада.