телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Субсидії

Порядок призначення житлових субсидій

      Житлові субсидії призначаються згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995року №848 (із змінами та доповненнями).

  1. Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований і фактично проживає в житловому приміщенні.

Субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, який не зареєстрований, але фактично проживає у ньому на підставі договору оренди житла.

Житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, який не зареєстрований, але фактично проживає у ньому без укладення договору оренди житла у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

  1. 2. Куди і як подаються документи

Документи для призначення субсидії  подаються в Центр надання адміністративних послуг, який знаходиться за адресою: м. Ковель, вул.Незалежності, 73, тел.7-17-19, або  можуть бути надіслані  до управління соціального захисту населення  поштою, або в електронній формі  через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики https://subsidii.mlsp.gov.ua або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики ( з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

-заява про призначення житлової субсидії  за формою, встановленою Мінсоцполітики;

-декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, за формою, встановленою Мінсоцполітики;

-довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів,  інформація  про  які  відсутня  у ДПС, Пенсійному  фонді  України,  фондах соціального страхування тощо і відповідно  до  законодавства  не  може  бути  отримана за запитом структурного  підрозділу  з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням;

-копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

-договір найму (оренди) житла, за наявності;

інші документи, які відповідно до Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

У разі коли документи подано не в повному обсязі, житлова субсидія призначається за умови надходження документів, яких не подано одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.

З питань призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення, який знаходиться за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності,148, тел: 5-29-19, 5-26-06.

 

  1. Субсидія призначається:

– на понаднормову площу житла збільшену (не більше ніж на 30%) непрацюючим непрацездатним особам;

– якщо у працездатної особи відсутній дохід або її дохід менший мінімальної заробітної плати або вона не сплатила єдиний соціальний внесок у мінімальному розмірі (крім тих, хто навчається, перебуває на обліку у службі зайнятості або отримує один із визначених видів допомоги, яким субсидія призначається на загальних підставах). Таке рішення може бути прийнято лише щодо осіб, які  перебувають у складних життєвих обставинах у разі, якщо виконано умови, передбачені підпунктом 3 пункту 14. Таке рішення не може бути прийнято щодо осіб, які перебували за кордоном більше 60 діб;

– за наявності заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів громадян (340 грн), за умови погашення боргу або укладення договору реструктуризації;

– за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла;

– за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам;

– без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих за умови надання документів, що підтверджують факт не проживання особи за адресою домогосподарства.

Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в уповноваженому банку, чи виплачується йому готівкою через відділення Укрпошти, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

В яких випадках документи вважаються не поданими

 

      Заява і декларація вважаються такими, що не подані, у разі, коли:

– не внесені у повному обсязі  відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта, чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

–   не внесені в повному обсязі відомості про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта, чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

–   не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків.

У разі виявлення помилки у заяві та/або декларації структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії.

У разі коли документи, передбачені Положенням, подано не в повному обсязі,  житлова субсидія призначається за умови надходження документів, які не були подані одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.

У разі коли заявник не згоден з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про відмову в призначенні субсидії або визначений розмір субсидії, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час обміну інформацією, державними реєстрами чи ресурсами, яку заявник вважає некоректною, заявник самостійно вживає заходів до уточнення такої інформації у відповідних першоджерелах.

Хто не зможе отримати субсидію за новими правилами

Хто не зможе отримати субсидію за новими правилами.
Рішеннями Уряду з 01 травня 2021 року внесено зміни до порядку призначення житлових субсидій (постанови КМУ від 14.04.2021 № 420 та від 19.05.2021р. №505 ).
З урахуванням нових правил не призначать субсидію, якщо хтось із членів сім’ї або із складу домогосподарства:
– протягом року перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначення житлової субсидії без звернення здійснив купівлю земельної ділянки, квартири(будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку, здійснив платіж, що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття прав на нерухоме майно або транспортні засоби ( крім об’єктів спадщини та дарування), внески до статутних капіталів товариств, організацій, підприємств; сплатив кошти на благодійну діяльність; оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги на суму, яка перевищує 50 тис.грн. на дату проведення операції;
– купив земельну ділянку, квартиру, транспортний засіб, цінні папери, віртуальні активи та інші товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн;
– має у власності більше, ніж одне житлове приміщення, крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
– має на банківському рахунку (рахунках) кошти, загальна сума яких перевищує 100 тис. грн. станом на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія;
– протягом року перед призначенням субсидії купив іноземну валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;
– є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:
– за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
– нарахований їм середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
– ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
– такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (без урахування відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
– володіє автомобілем, з дати випуску якого пройшло менше 5 років, або якщо в сім’ї є більше одного автомобіля, з дати випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.
– має заборгованість за виконавчим провадженням про стягнення аліментів понад три місяці;
– не повернуто надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
– має прострочену понад 3 місяці заборгованість за комунальні послуги на суму більше 340 грн.
Також субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. м для квартири, 230 кв. м для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках);

Нормативи при призначенні субсидії

Нормативи, що використовуються при розрахунку субсидії
Субсидії призначаються виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р.№409 (зі змінами)
НОРМА ПЛОЩІ ЖИТЛА:
Утримання житла, опалення 13,65 м2 на особу + 35,22 м2на сім’ю
На підставі рішення УСЗН субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла, яка не може перевищувати більше як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
– на опалення 4,0 м3 на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
– на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на особу
– на газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача (приготування їжі і підігрів води) 5,4 м3 на особу
– на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на особу
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:
постачання холодної води
2,0 м3 на особу (за наявності централіз. постачання гарячої води),
3,6 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води
постачання гарячої води 1,6 м3 на особу
водовідведення 3,6 м3 на особу
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
на опалення 30 кВт.год на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної та гарячої води
70 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більше 190 кВт·г на місяць.
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води і газових водонагрівальних приладів
100 кВт·г на сім’ю з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт·г на місяць.
СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ:
на опалення 0,0383 Гкал на 1 м2 опалювальної площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМИ РЕМОНТНИМИ ТА РІДКИМИ ВІДХОДАМИ
тверді, великогабаритні ремонтні та рідкі відходи 0,4167 куб. метра на одну особу
рідких відходи 0,76 куб. метра на одну особу
3,6 м3 на домогосподарство – у разі відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям.
На період карантину, з березня 2020 року, вищезазначені норми на електроенергію, водопостачання, водовідведення, гарячу воду, газопостачання збільшені на 50 відсотків.

Кому необхідно звернутись за призначенням субсидії

Нагадуємо, що призначення субсидії буде проводитись без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:
– надавалася у грошовій безготівковій формі;
– була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;
– була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.
Термін подачі документів для призначення субсидії на неопалювальний сезон в таких випадках – до 30 вересня ц.р.

До відома громадян!

Управління нагадує, що у разі наявності умов, за яких житлова субсидія не призначається, що визначені у пункті 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, а саме:
• наявність у будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 5 років, більше ніж одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше 15 років;
• покупку, платіж (одноразово) на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. грн.;
• наявність у будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства у власності більш ніж одного житлового приміщення (квартири, будинку);
• наявність на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у сумі, що перевищує 100 тис. грн.;
• купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн.
Громадянам, яким за таких умовах все ж було призначено субсидію на наступний період без звернення, необхідно повідомити управління до 1 вересня 2021 р.


© Ковельська міська рада.