телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Соціальні програми

Програма
соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади

    

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

21.12.2022 №29/21

Програма
соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади
на 2023 рік

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

ІV. Напрямки діяльності та заходи Програми

V. Фінансове забезпечення Програми

VІ. Очікувані результати

VІІ. Координація та контроль за виконанням Програми

І. Паспорт Програми соціального захисту окремих категорій

мешканців Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

5.

Учасники програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля, відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ковельської міської ради, фізичні та юридичні особи, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян, громадські і благодійні організації, що опікуються особами з інвалідністю, ветеранами війни, праці і Збройних Сил України, іншими пільговими категоріями населення

6.

Строки реалізації Програми

2023 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Ковельської міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

9266,0 тис. грн.

ІІ. Загальна частина

Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма) підготовлена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інших нормативно правових актів.

Програма сформована управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів виконавчого комітету Ковельської міської ради, громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення.

Всього у Ковельській територіальній громаді налічується:

4191 осіб з інвалідністю, з яких 385 дітей з інвалідністю;

1539 потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, з яких:

144 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І, II категорій;

866 потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС ІІІ категорії;

398 потерпілих дітей;

48 вдів;

1320 багатодітних сімей;

650 малозабезпечених сімей.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Мета Програми – вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достойний життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки малозабезпечених сімей.

Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої значна кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей перебуває в складних життєвих обставинах.

Доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення, надання фінансової допомоги та підтримки.

Необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволять реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців територіальної громади.

IV. Напрямки діяльності та заходи Програми

4.1 Надання матеріальної допомоги на:

– відшкодування витрат на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні – 200,0 тис. грн.;

– лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах – 400,0 тис. грн;

– доплату батькам, вдовам, які не вийшли заміж вдруге, загиблих в Афганістані та Іраку, – 4,8 тис. грн.;

– цільову допомогу на погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги (малозабезпеченим особам) – 35,0 тис. грн.;

– цільова матеріальна допомога на лікування осіб з рідкісними захворюваннями – 600,0 тис. грн.;

– матеріальна допомога на лікування дітей хворих на ДЦП – 50,0 тис. грн.;

– надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади міста Ковеля, хворим на онкологічні захворювання – 600,0 тис. грн.

4.2. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства:

– відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС вартості проїзду (безкоштовний або пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України автомобільним, залізничним, водним, або повітряним транспортом) – 20,2 тис. грн.;

– надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв̕язку: відшкодування вартості телекомунікаційних послуг, наданих пільговим категоріям населення- 160,0 тис. грн.

4.3. Фінансова підтримка громадських і благодійних організацій, що опікуються особами з інвалідністю, ветеранами війни, праці і Збройних Сил України, іншими пільговими категоріями населення, зокрема:

4.3.1. Міської ради ветеранів війни, праці і Збройних Сил – 60,0 тис. грн.;

4.3.2. Громадської організації «Реабілітаційний центр» – 43,0 тис. грн;

4.3.3. Ковельської міськрайонної організації ветеранів Афганістану «Воїнів-інтернаціоналістів» – 43,0 тис. грн;

4.3.4. Ковельський міський осередок «Союз Чорнобиль України» 33,0 тис. грн;

4.3.5. Ковельської міської громадської організації «Спарта» – 33,0 тис. грн;

4.3.6. Ковельської міської громадської організації УТОС – 38,0 тис. грн;

4.3.7. Ковельської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України – 40,0 тис. грн;

4.4. Надання додаткових пільг:

4.4.1. Особам з інвалідністю І і II груп по зору та членам їх сімей 50% знижку за житлово-комунальні послуги – 200,0 тис. грн

4.5. Виплата компенсацій:

– фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» – 500,0 тис. грн;

– фізичним та юридичним особам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування – 5606,0 тис. грн;

– юридичним особам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті – 600,0 тис. грн

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Ковельської міської територіальної громади в сумі 9266,0 тис. грн. та залучених інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

VІ. Очікувані результати

Виконання програми забезпечить:

1. Підтримку малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, батьків, вдів, які не вийшли заміж вдруге, загиблих в Афганістані та Іраку.

2. Соціальну підтримку малозахищених верств населення, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з важкою хворобою, шляхом виплати їм матеріальної допомоги.

3. Надання інших пільг особам, які мають на них право або компенсацію витрат, понесених в зв’язку з їх наданням.

4. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

VІІ. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням програмних заходів покладено на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї, молоді та релігії та з питань планування, бюджету і фінансів.

Програма
соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації проти України на 2022-2024 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

28.07.2022 24/4

Програма

соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених і зниклих безвісти осіб, які брали участь в АТО, ООС та захисті Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації проти України на 2022-2024 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

ІІІ. Мета Програми

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

V. Напрями діяльності та заходи Програми

VІ. Очікувані результати та ефективність Програми

VІІ. Орієнтований фінансовий план Програми

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

3.

Головний розпорядник коштів

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

5.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради,

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля,

Ковельський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Ковельський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ковельської міської ради,

громадські і благодійні організації, що опікуються особами з інвалідністю, ветеранами війни, праці і Збройних Сил України, іншими пільговими категоріями населення

6.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

2022 рік

2023 рік

2024 рік

3180 тис. грн.

фінансування відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік. Затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 16/8

1740 тис. грн.

1440 тис. грн.

у тому числі:

7.1.

коштів місцевого бюджету

3180 тис. грн.

7.2.

коштів інших джерел

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил (далі АТО, ООС) здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі-РФ). Для забезпечення соціальних прав осіб, які потребують соціальної допомоги, але не отримують належного фінансового забезпечення з державних програм, виникає необхідність надання додаткової матеріальної, соціальної, психологічної підтримки учасникам АТО, ООС і військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів, а також працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій. Програма покликана сприяти вирішенню соціально-побутових проблем, надання додаткових пільг та гарантій громадянам, які найбільше того потребують.

ІІІ. Мета Програми

Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування осіб, що зареєстровані та проживають на території Ковельської громади та потребують соціальної допомоги, координації дій органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Виконання Програми у 2022-2024 роках передбачається досягти шляхом:

– реалізації в Ковельській територіальній громаді державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів;

– підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів, підтримання їх належного морально-психологічного стану, сприяння адаптації та інтеграції у суспільство;

– підвищення рівня поінформованості учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів з питань соціальної підтримки;

– лікування, оздоровлення та медичної реабілітації учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів, а також працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1. Соціальний супровід

1.

Першочергове взяття на облік військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб

Постійно

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Фінансування не потребує

забезпечення стовідсоткового обліку учасників бойових дій для надання пільг

2.

Створення реєстру поранених військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій, визначення їх потреб

Постійно

Ковельський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Фінансування не потребує

Забезпечення поранених військовослужбовців та працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій соціальними гарантіями відповідно до законодавства

3.

Обстеження умов проживання сімей учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти осіб та працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій під час вказаних операцій і конфліктів для визначення їх потреб

Постійно

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля,

Ковельський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

забезпечення учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти осіб під час вказаних операцій і конфліктів та працівників цивільного захисту, які брали участь у ліквідації наслідків військових дій усіма соціальними гарантіями

2. Забезпечення соціальними гарантіями

1.

Надання пільг учасникам АТО, ООС і військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та яким встановлено статус учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постійно

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Державний бюджет

реалізація державної підтримки шляхом надання пільг

2.

Надання пільги в розмірі 25-ти відсоткової знижки на сплату за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм споживання сім’ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО, ООС, а також тим, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України

Постійно

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – фінансування відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Ковельської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021р. №16/8 (далі-Програма 2022)

2023 рік-80,0 тис.грн.

2024 рік -80,0 тис.грн.

підтримка шляхом надання пільги

3.

Надання інших пільг шляхом відшкодування вартості санаторно-курортної путівки у розмірі та у спосіб визначений чинним законодавством особам з інвалідністю внаслідок війни із захворюванням хребта та спинного мозку, а також громадянам, що їх супроводжують

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-30,0 тис.грн.

2024 рік-30,0 тис.грн.

підтримка шляхом надання пільг

4.

Надання інших пільг на здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників АТО, ООС і військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-50,0 тис.грн.

2024 рік-50,0 тис.грн.

підтримка шляхом надання пільг

5.

Надання комплексу соціальних послуг (в т.ч. для покращення соціальної адаптації) учасників АТО, ООС і військовослужбовцям які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членів їх сімей (із залученням відповідних установ, громадських, волонтерських організацій)

2022-2024 роки

Ковельський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

забезпечення соціальними послугами та допомогою, спрямованими на захист сім’ї, зміну ситуації або поведінки, зменшення кількості випадків проявів девіантної поведінки

3. Надання матеріальної допомоги

1.

Одноразова щорічна матеріальна допомога матерям воїнів, загиблих в зоні АТО/ООС та у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України у розмірі 5,0 тис. грн. кожній

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-100,0 тис.грн.

2024 рік-100,0 тис.грн.

підтримки сімей загиблих шляхом надання соціальних виплат

2.

Одноразова матеріальна допомога в розмірі 20,0 тис. грн. сім’ям загиблих у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України (дружині/чоловікові або батькам)

При потребі

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-100,0 тис.грн.

2024 рік-100,0 тис.грн.

підтримки сімей загиблих шляхом надання соціальних виплат

3.

Доплата одноразової матеріальної допомоги в розмірі 10,0 тис. грн. сім’ям загиблих у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України (дружині/чоловікові або батькам), які отримали її у 2022 році у розмірі 10,0 тис.грн.

2022 рік

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

рівність прав і можливостей сімей загиблих

4.

Матеріальна допомога учасникам АТО, ООС і військовослужбовцям які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України згідно Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Ковельської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 р. №5/104 (далі- Положення)

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-100,0 тис.грн.

2024 рік-100,0 тис.грн.

матеріальна підтримка учасників АТО, ООС і військовослужбовців які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та членів їх сімей

5.

Одноразова матеріальна допомога у розмірі 7,0 тис. грн. особам, які прийняті на військову службу за контрактом

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-150,0 тис.грн.

2024 рік-150,0 тис.грн.

матеріальна підтримка особам, які прийняті на військову службу за контрактом

6.

Доплата до пенсій батькам, вдовам, які не вийшли заміж вдруге, загиблих в зоні АТО/ООС і під час участі у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України у розмірі 200 грн. кожній сім’ї

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік –80,0 тис.грн.

2024 рік -80,0 тис.грн.

підтримка сімей загиблих шляхом надання соціальних виплат

7.

Щорічна виплата матеріальної допомоги з нагоди Дня народження неповнолітнім дітям загиблих в зоні АТО/ООС і під час участі у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України у розмірі 1,0 тис. грн. кожній дитині

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік –30,0 тис.грн.

2024 рік -30,0 тис.грн.

підтримка сімей загиблих шляхом надання соціальних виплат

8.

Одноразова матеріальна допомога на утримання дітей до 18 років з числа сімей мобілізованих до Збройних Сил України військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах, у розмірі 1,0 тис. грн. на кожну дитину

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік – Програма 2022

2023 рік-200,0 тис.грн.

2024 рік-200,0 тис.грн.

підтримка сімей мобілізованих осіб, шляхом надання соціальних виплат

9.

Одноразова матеріальна допомога на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам’ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України в розмірі 30,0 тис. грн. кожному

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2023 рік-600,0 тис.грн.

2024 рік-300,0 тис.грн.

підтримка сімей загиблих шляхом надання грошової допомоги

10.

Одноразова матеріальна допомога пораненим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України та працівникам цивільного захисту, що брали участь у ліквідації наслідків військових дій відповідно до Положення

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Ковеля

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022 рік-200,0 тис.грн.

2023 рік-200,0 тис.грн.

2024 рік-200,0 тис.грн.

матеріальна підтримка поранених бійців та працівників цивільного захисту

11.

Забезпечення проведення комплексу діагностичних досліджень методом мультиспіральної комп’ютерної томографії та магніто-резонансної томографії (МРТ) та зубопротезування за маловитратними технологіями (крім використання дорогоцінних металів) військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України

2022-2024 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради

Ковельське МТМО

Бюджет Ковельської територіальної громади

2022-2024 роки -фінансування відповідно до Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області на 2022-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021р. №16/23

підтримка військовослужбовців

 


© Ковельська міська рада.