Skip to main content
телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Грантові програми та конкурси

Гранти 2022 рік

Загальна інформація щодо здобуття грантів

Гранти є найбільш поширеною формою фінансування проєктів донорськими організаціями.

У методичній та довідковій літературі є багато визначень та понять, що таке донорські організації, фонди, гранти, програми. Ряд з них в значній мірі інтерпретуються як одне і те саме (або тотожні). Тому наше завдання – узагальнюючи інформацію, в лаконічній та доступній формі з’ясувати, що таке донорські організації, фонди, гранти та як з ними працювати.

З чого починати роботу, пошук грантових програм

Цикл діяльності по залученню ресурсів визначає послідовність ваших дій.

Перший крок (потреби) – визначення проблеми, формулювання її актуальності та невідкладності вирішення, планування проєкту (програми), складання бюджету.

Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити, для чого, для досягнення якої мети або вирішення якої проблеми потрібні кошти. Потім, що конкретно необхідно (гроші, приміщення, майно, послуги). Де ці кошти знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна попросити і як це зробити таким чином, щоб досягти успіху.

Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого проєкту.

Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою роботу за такою схемою:

 • регіональні або місцеві грантові програми;
 • гранти при Посольствах;
 • спеціальні програми «малих грантів»;
 • спільні програми в рамках Євросоюзу.

Для того щоб взяти участь у грантовій програмі треба знайти відкриті грантові конкурси, що відповідають напрямку діяльності вашої організації. Для цього треба провести моніторинг сайтів відповідних організацій, які узагальнюють та актуалізують грантові конкурси, в яких можна взяти участь в даний час: умови участі, сума гранту, кінцевий термін подання заявки, аплікаційні форми і т.д.

Визначившись із переліком найбільш прийнятних для підтримки вашого проєкту донорів, необхідно докладно ознайомитись з умовами надання ними фінансової допомоги. Щоб запобігти ситуації, коли проєкт може бути відхилено через недотримання формальних вимог, перед написанням заявки треба уважно вивчити особливості грантових конкурсів, особливу увагу приділяючи наведеним нижче характеристикам:

 • географія конкурсу(грантодавець може оголосити конкурс для певних регіонів України);
 • тип одержувачів грантів(органи самоврядування, громадські об’єднання, вищі навчальні заклади, заклади охорони здоровя, освіти, соціального захисту, засоби масової інформації, ініціативні групи тощо);
 • пріоритети конкурсу(напрями надання допомоги конкретизуються у пріоритетах конкретних конкурсів);
 • терміни подання заявки та підведення підсумків конкурсу;
 • розмір гранта та розмір власного внеску;
 • термін реалізації проєкту;
 • види діяльності, що фінансуються (у деяких випадках у рамках певного конкурсу донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті видатків, найчастіше – непрямі видатки та/або оплату праці).

Сайти органів публічної влади в Україні.

Багато центральних органів виконавчої влади розміщують інформацію про проєкти і програми міжнародної технічної допомоги, серед них можна відмітити:

 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (http://www.me.gov.ua) ;
 • Міністерство розвитку громад та територій України (https://www.minregion.gov.ua);
 • Міністерство молоді та спорту України (http://dsmsu.gov.ua);

Портали українських недержавних організацій.

Великий обсяг корисної, в значній мірі, уже опрацьованої інформації можна знайти на сайтах:

Сторінки у соціальних мережах.

Група «Гранти, конкурси, стипендії»

(https://www.facebook.com/groups/progrants/).

Окрім того, інформація про відкриті грантові конкурси поширюється обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, освітніми закладами, науковими бібліотеками, дипломатичними установами іноземних країн акредитованих в Україні.

На офіційних сайтах Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації також є відповідні розділи щодо грантових програм та рекомендації з підготовки і подання грантових заявок.

  

Підготовка проекту та подання грантової заявки

Третій крок (звернення) – підготовка грантової заявки з урахуванням вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з представниками організації-донора і отримання коштів або інших ресурсів.

Обов’язковою умовою успішного здобуття грантів є правильно підготовлений проєкт. Тому, розпочинаючи пошук фінансування слід пам’ятати, що за один день написати хороший проєкт неможливо і починати готувати проєктну заявку необхідно завчасно.

Перш за все визначимося, що ми розуміємо під поняттям «проєкт». Слово проєкт є одним із найбільш уживаних у пресі, виробничій діяльності та навіть у побуті. Сьогодні проєктний підхід формує стиль життя людей багатьох розвинених країн. У вітчизняній практиці протягом певного періоду поняття «проєкт» використовувалося переважно в технічній сфері як певні розрахунки, креслення, технічна документація, метою якою було втілення певного задуму при створенні нового продукту (приладу, послуги, споруди, тощо). При цьому проєкт розробки технічної документації називався «проєктуванням». У світовій практиці для визначення даного процесу використовується термін – дизайн, проєктування споруд, розробка виробів.

Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення терміну «проєкт». У сучасному розумінні проєкт представляє певне завдання з визначеними вхідними даними і потрібними результатами, які обумовлюють  спосіб його вирішення. Одним із найбільш вдалих, ми вважаємо, є визначення Світового банку, а саме:

Проєкт – це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених на це фінансових ресурсів.

Тому, очевидним є висновок про необхідність професійного підходу до проєктного управління як до інструменту, який дозволяє ефективно вирішувати і великомасштабні завдання розвитку економіки країни в цілому, і окремого виробництва, і проблеми розвитку невеликих територій, окремих сільських рад, підприємств та установ.

Підсумовуючи визначення проєкту слід зазначити, що проєкт це діяльність спрямована на розвиток, поліпшення та зміну існуючої ситуації.

Впродовж останніх десятиліть міжнародними донорами розроблено процедури та методологічні принципи щодо підготовки проєктів та управління ними. Їх застосування, а завдяки цьому і використання досвіду попередників, зменшує ризик допущення помилок, які виникають на етапі написання проєкту, тим самим підвищуючи шанси на отримання коштів для його реалізації.

Незважаючи на те, що в кожного донора свої вимоги щодо оформлення проєктних заявок, у їх структурі можна виокремити найчастіше повторювані елементи – так званий універсальний формат для написання проєкту, який дозволить включити до заявки практично всі можливі розділи, що зустрічаються у вимогах різних донорів:

 • Титульний аркуш
 • Резюме проекту
 • Вступ
 • Постановка проблеми
 • Мета і завдання
 • Методи
 • Цільові групи
 • Припущення
 • Очікувані результати
 • Оцінювання
 • Життєздатність проекту
 • План реалізації
 • Звітність
 • Бюджет
 • Додатки

Саме тому, до підготовки проєктів, а відповідно і заявок на гранти доцільно ставитися не як до разової проби пера, а як до постійної діяльності по залученню додаткових ресурсів для розвитку організації. Така діяльність називається англійським словом фандрайзинг і включає в себе не тільки підготовку заявок на гранти, але і залучення матеріальних ресурсів з інших можливих джерел.

Факт підготовки і відправки заявки зовсім не є гарантією отримання гранту. Оскільки найчастіше гранти надаються на конкурсній основі, їх отримують організації, які зможуть цей конкурс виграти. Вважається, що ефективність діяльності буде нормальною, якщо буде профінансована кожна десята заявка (10%). Якщо ви відправили заявку і у відповідь отримали від грантодавця багато питань, значить ваша заявка продовжує конкурсну боротьбу. На всі поставлені запитання треба відповісти докладно і оперативно. Якщо ж ви отримали повідомлення про те, що ваша заявка не пройшла за конкурсом, спробуйте уточнити мотиви відмови і врахувати їх у подальшій роботі.

Відносини між організаціями, що надають гранти і організаціями, що їх отримують — це відносини партнерів. Успішно виконані проєкти допомагають фонду, що надає гранти, знайти гроші на подальший розвиток своєї діяльності. Максимально щирі, коректні відносини з грантодавцем допоможуть підготувати заявку та успішно виконати проєкт, а відтак отримати досвід і значно підвищити шанси на отримання наступних грантів з будь-яких джерел. «Провалений» проєкт ці шанси помітно знижує — інформація про проблеми грантоотримувачів поширюється серед грантодавців дуже швидко.

У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі необхідно буде укласти договір з грантодавцем і суворо його дотримуватися. Грантодавець не тільки має право контролювати хід виконання проєкту та цільове використання коштів, але і поширювати інформацію про грантоотримувача.


© Ковельська міська рада.