телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Внутрішньо переміщеним особам

Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

          Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, особисто а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника. У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

Заява підписується заявником або його законним представником, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

         Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус. У разі наявності в документі, що посвідчує особу відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення довідка про взяття на облік ВПО видається в день подання заяви. У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання заявник подає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення на день виникнення обставин, що спричинили переміщення. Рішення про видачу заявнику довідки або про відмову розглядається уповноваженим органом протягом 15 робочих днів.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 (зі змінами) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням по місць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

Грошова допомога, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї  у таких розмірах:

 • для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку ( крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);
 • для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю 130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 • для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дітина з інвалідністю, – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю),  максимальний розмір не обмежується.

Необхідні документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • довідка з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);
 • письмово згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї:
 • згода на обробку персональних даних;
 • рахунок в установі уповноваженого банку.

© Ковельська міська рада.