телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Внутрішньо переміщеним особам

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулюється Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р.№509.

Згідно ст.1  Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

   Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

   На отримання довідки мають право особи, які у період дії воєнного стану, введенного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64  «Про введення воєнного стану в Україні», перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в Переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка” (далі – територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії).

   На отримання довідки також мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

   Заява подається повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена, – через законного представника, за затвердженою формою. У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

   Заява підписується заявником або його законним представником, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

   Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

    Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

   Заява про взяття на облік та включення до Єдиної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за наявності технічної можливості може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.  

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 (зі змінами) внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку, надається допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

  Допомога надавалась щомісячно з місяця звернення до квітня 2022року на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

  Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням, в таких розмірах:

    для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;

    для інших осіб – 2000 гривень.

  Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

   Особам, які станом на 1 березня 2022 р. отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового звернення.

  Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р. у регіонах, що не включені до Переліку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, після 24 лютого 2022 року.

  Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа подає заяву до центру надання адміністративних послуг, або заповнює заяву, яка формується засобами Порталу Дія.

У заяві зазначається:

  прізвище, власне ім’я, по батькові заявника;

  реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  дата народження;

  відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

  адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

  номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

  наявність статусу особи з інвалідністю;

  відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

  Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

  Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.


© Ковельська міська рада.