телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Багнова Оксана Леонтіївна

секретар міської ради

Секретар Ковельської міської ради з 2020 року

Депутат Ковельської міської ради восьмого скликання від політичної сили «За майбутнє».

Народилася 4 листопада 1970 року в селі Залужжя Володимир-Волинського району  Волинської області.

Освіта:

1992 року закінчила  Володимир-Волинське педагогічне училище ім. А. Ю. Кримського: факультет «Дошкільне виховання», спеціальність —  «Вихователь дошкільного закладу»;

2002 року закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки; факультет — «Дошкільне виховання», спеціальність — «Організатор дошкільного виховання».

Трудова діяльність:

1990-1992 рр. — вихователь в дитячих садках: села Вербка, Ковельської швейної фабрики,БУ “Ковельпромбуд”.

1992-1994 рр. — бібліограф у відділі  науково-технічної інформації та раціоналізації  акціонерного товариства “Концерн -Електрон” місто Львів.

1995-2000 рр. —  вихователь у закладі дошкільної освіти №12 міста Ковеля.

2000-2020 рр. —  директор закладу дошкільної освіти №12 міста Ковеля.

Присвоєно педагогічне звання «Вихователь-методист», кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

Нагороджена Подякою міністерства освіти  і науки України.

 Сімейний стан:

заміжня; має доньку.

Організовує:   Підготовку сесій міської ради, питань що виносяться на їх розгляд, забезпечує обговорення матеріалів і документів в постійних депутатських комісіях, вироблення пропозицій щодо конкретних рішень.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням та веденням відповідної документації.

Контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення і контролює їх здійснення, сприяє організації виконання розроблених рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень, забезпечує відповідною документацією, довідковими та інформаційно-методичними матеріалами для проведення зустрічей з виборцями і звітів про свою депутатську діяльність.

Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

У відповідності до законодавства забезпечує організацію і проведення громадських слухань, узагальнення пропозицій, які вносились за їх результатами, та підготовку відповідних заходів для розгляду органами місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, її постійними та іншими комісіями і депутатами, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Забезпечує підготовку проектів планів роботи ради, постійних та інших комісій, їх розгляд і затвердження у встановленому порядку на сесіях, контролює здійснення намічених заходів.

За дорученням міського голови представляє міську раду у відносинах з політичними партіями, рухами, національно-культурними товариствами, громадськими організаціями та іншими формуваннями, засобами масової інформації відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує проведення єдиних днів депутата та інших заходів з активом.

Забезпечує гласність в роботі ради, постійних та інших комісій, організовує вивчення громадської думки щодо їх діяльності, вносить пропозиції щодо вирішення проблем.

Спільно із заступниками міського голови організовує відзначення в місті державних свят, релігійних, знаменних і пам’ятних дат, співпрацю у вирішенні суспільно-політичних питань життя міста з політичними партіями, рухами, релігійними та іншими громадськими організаціями.

Організовує роботу по:

– розгляду звернень громадян, що надходять на адресу постійних та інших комісій міської ради;

– виконанню та контролю за виконанням депутатських звернень, запитів;

– систематизації і представленні раді проектів рішень, заходів, інформацій про виконання, що підготовлені посадовими особами, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, депутатами, комісіями ради.

Веде особистий прийом громадян.

Вирішує за дорученням міського голови або міської ради питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Очолює та організовує роботу спостережної комісії і комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

Безпосередньо координує діяльність:

– відділу “Секретаріат міської ради”

Співпрацює з:

– структурними підрозділами виконавчого комітету.


© Ковельська міська рада.