телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

ЗМІ

    Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на 2022-2024 роки

 

   Програма

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

на 2022-2024 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальні положення

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

V. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Ковельської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Бюджетний Кодекс України, закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

3.

Розробник програми

Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець

Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

6.

Учасники Програми

Управління та відділи виконавчого комітету Ковельської міської ради

7.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

1 мільйон 290 тисяч гривень

8.1

2022 рік

430 тисяч гривень

8.2

2023 рік

430 тисяч гривень

8.3

2024 рік

430 тисяч гривень

9

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

ІІ. Загальні положення

Програма з висвітлення діяльності Ковельської міської ради на 2022-2024 роки спрямована на забезпечення вичерпного та безперешкодного інформування Ковельської територіальної громади через засоби масової інформації (далі – ЗМІ) про діяльність Ковельської міської ради та її виконавчих органів.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Виконання Програми здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації у друкованих ЗМІ, ефірах телеканалів (далі – Виконавці), відповідно до попередньо укладених угод, які надають послуги з виготовлення та розміщення інформації.

Визначення Виконавців Програми здійснюється згідно з принципами ефективності та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища, запобігання проявам корупції, а також надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Головною метою Програми є забезпечення прозорості та публічності діяльності Ковельської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатів та виконавчого комітету через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності.

Стратегічним пріоритетом Програми є сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів

Предметом висвітлення є діяльність Ковельської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, його першого заступника, заступників, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради, депутатів, керівників виконавчих органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Пріоритетними темами для висвітлення діяльності Ковельської міської ради та її виконавчих органів визначені:

– прийняті міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші рішення;

– інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових депутатських комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті громади;

– роз’яснення прав та обов’язків мешканців у їх адміністративних відносинах з Ковельською міською радою, комунальними підприємствами, закладами освіти, охорони здоров’я тощо;

– інформування про підготовку, перебіг та результати засідань виконавчого комітету, сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо;

– інформування про культурне, спортивне життя, заходи, які проводять заклади освіти, зокрема анонси та перебіг подій, які відбуваються за підтримки міської влади;

– інформування про реалізацію соціально-культурних, економічних проєктів, які здійснюються за сприяння міської влади;

– інформування про здійснення важливих інфраструктурних проєктів та їх значення для повсякденного життя його мешканців;

– інформування про громадські слухання, засідання круглих столів, семінари, конференції та інші публічні заходи, що організовуються міською владою, чи здійснюються за її підтримки;

– щорічні звіти про діяльність міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

– інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, які стосуються проблем громади;

– інформування про офіційні візити представників міської влади, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі, за кордоном.

Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою.

Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило, у місцевих засобах масової інформації (телебачення, друковані засоби масової інформації, на зовнішніх носіях — рекламних щитах).

Основними завданнями Програми є:

1) інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів;

2) подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

3) реалізація конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою.

Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті територіальної громади на 2022 і наступні (2023, 2024) роки у сумі 430 тис. грн щороку.

Ресурсне забезпечення Програми:

Засоби масової інформації

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Друковані

250 тис. грн

250 тис. грн

250 тис. грн

Телебачення

150 тис.грн

150 тис. грн.

150 тис. грн

Інші

30 тис.грн

30 тис. грн

30 тис. грн

Всього

430 тис.грн

430 тис.грн

430 тис.грн

Всього

1 мільйон 290 тисяч гривень

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, на підставі розрахунків та кошторисної документації, затвердженої у встановленому порядку.

V. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Інформацію про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради ЗМІ надає відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Загальні засади висвітлення базуються на тому, що ЗМІ мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування. Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи зобов’язані надавати засобам масової інформації об’єктивну та повну інформацію про свою діяльність через відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених законодавством України, не чинити на них будь-якого тиску і не втручатись у їх діяльність.

Реалізація завдань Програми покладається на відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

Відповідальний виконавець до 15 січня готують інформацію про хід виконання завдань Програми та надають її комісіям міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії (Світлана Верчук) та з питань планування, бюджету і фінансів (Олег Уніга).

                                                                                      


© Ковельська міська рада.