Skip to main content
телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Земельні питання

Черги на отримання земельних ділянок

 • Позачерговий єдиний реєстр учасників АТО по м. Ковелю щодо надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (завантажити)
 • Першочерговий єдиний реєстр учасників АТО по м. Ковелю щодо надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (завантажити)
 • Позачерговий єдиний реєстр учасників АТО, що проживають за межами м. Ковеля щодо надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (завантажити)
 • Першочерговий єдиний реєстр учасників АТО, що проживають за межами м. Ковеля щодо надання земельних ділянок у порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (завантажити)
 • Загальний реєстр заяв щодо надання земельних ділянок із земель міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. (завантажити)
 • Загальний пільговий реєстр заяв щодо надання земельних ділянок із земель міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. (завантажити)
 • Першочерговий пільговий реєстр заяв (учасники бойових дій в Афганістані) щодо надання земельних ділянок із земель міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. (завантажити)
 • Першочерговий пільговий реєстр заяв (учасники бойових дій в інших країнах) щодо надання земельних ділянок із земель міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. (завантажити)
 • Першочерговий пільговий реєстр заяв (учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії та потерпілі 1 категорії від наслідків Чорнобильської катастрофи) щодо надання земельних ділянок із земель міської ради у межах норм безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. (завантажити)

 

Інформація про земельні відносини щодо земель сільськогосподарського призначення  в умовах воєнного часу

 

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (№2145-ІХ від 24.03.2022 р., набрання чинності із 07.04.2022 р.), який спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво сільськогосподарської продукції в умовах воєнного стану шляхом спрощення процедури надання в оренду таких земель.

Законом передбачається:

 1. Поновлення на один рік, без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 2. Встановлення наступних умов договорів оренди земельних ділянок державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в умовах воєнного стану:

1)  строк оренди не може перевищувати одного року. Такий однорічний договір оренди землі не можна поновлювати, укладати на новий строк і він припинятиметься зі спливом терміну, на який був укладений;

2) розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок.  Для визначення розміру орендної плати застосовується середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області, яка для Волинської області становить 21806 грн. за 1 га. Отже, орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення не може перевищувати 1744,48 грн. за 1 га;

3)  встановлення жорстких обмежень щодо використання земельних ділянок c/г призначення орендарями, в тому числі із забороною змінювати склад угідь, передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення земельної ділянки, поділ чи об’єднання з іншою земельною ділянкою, здійснення будівництва, тощо.

 1. Укладання договорів оренди землі лише в електронній формі та без проведення земельних торгів;
 2. В умовах обмеженого функціонування та недоступності Державного земельного кадастру і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, формування земельних ділянок, з метою передачі їх в оренду, здійснюється без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їм кадастрових номерів, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка є додатком до договору оренди землі.
 3. Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення не підлягє державній реєстрації. Договори оренди землі реєструються районними військовими адміністраціями у «Книзі реєстрації землеволодінь та землекористувань в умовах воєнного стану». Договір оренди землі передається електронною поштою центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин –Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області.
 4. На час воєнного періоду забороняється:

1) безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність;

2) формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва);

3) проведення земельних торгів щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності c/г призначення.

 1. Надання можливості користувачам земель c/г призначення тимчасово, строком до одного року, передавати свої права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами, для попередження негативних наслідків змін у забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення громадян України та їх виїзду за кордон тощо.

В межа Ковельської територіальної громади, відразу після введення в дію цього Закону, розпочались роботи по передачі сільськогосподарським товаровиробникам в оренду земель комунальної власності сільськогосподарського призначення та невитребуваних земельних часток (паїв). На сьогоднішній день укладено договір оренди на три земельні ділянки загальною площею близько 116 га та орендною платою понад 202 тис. грн. Надано дозволи на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею близько 213 га та         невитребуваних земельних часток (паїв) площею понад 15 га . Затвердження таких документацій із землеустрою та укладання договорів оренди землі стане запорукою поповнення міського бюджету та забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

Слід спеціально підкреслити – нові правові норми розраховані на застосування лише у період воєнного часу. Із відновленням мирного життя держава повернеться до звичних процедур регулювання земельних відносин.

 

                                                                        

 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ 

23.12.2021                  м. Ковель                       № 16/12

Про затвердження  Програми   розвитку земельної  реформи

Ковельської територіальної громади  на  2022р.- 2024р.

 

З метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, сталого розвитку землекористування, залучення  додаткових  коштів  до місцевого   бюджету, підготовки   матеріалів  для  реалізації   земельних ділянок  на  конкурентній  основі, керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України,  пп. 34 ч. 1 ст.ст. 26  «Про  місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму  розвитку  земельної   реформи  Ковельської територіальної громади  на  2022р.- 2024р.  /далі – Програма/ (додається).
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Ковельської міської ради (Романчук В.О.) щорічно при формуванні проєкту міського бюджету передбачати кошти на фінансування Програми розвитку  земельної   реформи  Ковельської територіальної громади  на  2022р.- 2024р. у загальному обсязі 2160 тис.грн.
 3. Відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради (Логвінов В.Г.) щороку до 01 грудня надавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та розвитку території об’єднаної громади, утворення та функціонування старостинських округів, сільського господарства, природокористування та використання надр і заступнику міського голови за підпорядкуванням.
 4. Контроль за виконанням  даного  рішення   покласти на постійну  комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування, планування та розвитку території об’єднаної громади, утворення та функціонування старостинських округів, сільського господарства, природокористування та використання надр  (Семенюк П.Т.). та на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів (Уніга О.В.).

Міський голова                                                                                                                                                              Ігор   ЧАЙКА

     ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

23.12.2021  № 16/12

 

ПРОГРАМА

розвитку  земельної   реформи  Ковельської територіальної громади  на  на    2022р.- 2024р.

І   ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Ініціатор розроблення програми Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа

 

 

 

________

 

3

 

Розробник програми

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради
4 Співрозробник Програми                                    ________

 

5 Відповідальний виконавець Програми Начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради
 

6

 

Учасники Програми

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Ковельської міської ради

управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відпові-дальними за якість робіт із землеустрою; оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель

 

7

 

Термін реалізації Програми

 

 

2022 – 2024 роки

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми  

Міський бюджет

9 Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми, всього

 

 

2160 тис.грн.

 

 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі  Ковельської територіальної громади.

Основним завданням Програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами Програми є:

 • встановлення і зміна меж м. Ковеля та Ковельської територіальної громади;

–    проведення робіт з інвентаризації земель комунальної власності;

–  виготовлення проектної документації  щодо відведення земельних ділянок,   призначених для продажу на земельних аукціонах, та проведення їх експертної грошової оцінки.

Вирішення   даних   завдань   надасть можливість створення сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі Ковельської територіальної громади, збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету територіальної громади.

Формування  земельних  відносин  у  2022 р. – 2024 р.    має   базуватися  на  принципах:

– непорушності  права   приватної  власності  на  землю;

– включення  землі  у  ринковий  обіг;

– соціальної  справедливості   у   перерозподілі  земель, що  перебувають  у  державній  та комунальній  власності;

– поєднання  високої  економічної  ефективності  та   екологічної  безпеки  використання  земель.

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
  Передбачені в Програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме:

– встановлення та зміна меж міста дасть можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання забудови і раціонального використання земель міста, контролю за використанням і охороною земель, створить умови для самостійного вирішення міською радою соціально-економічних питань.

Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни  територіального землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити  функціонування всіх галузей економіки, удосконалення раціональної системи сталого землекористування, достовірності встановлення меж в натурі (на місцевості).

– інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Інвентаризація земель є базовою основою для проведення їх грошової оцінки, ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної та комунальної власності.

– виготовлення проектної документації  щодо відведення земельних ділянок,  призначених для продажу на земельних аукціонах, та проведення їх експертної грошової оцінки.

Продаж  земельних  ділянок –  це  значне  джерело   надходжень  коштів до  місцевих  бюджетів. В 2022 р. – 2024 р.    планується  продаж  земельних ділянок  несільськогосподарського  призначення  для  здійснення   підприємницької  діяльності   та прав на них на території Ковельської територіальної громади: у 2022 році на суму 5,0 млн.грн, у 2023р. на суму  5,0  млн.грн., у 2024р. на суму  5,0   млн.грн.

 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Джерелами фінансування Програми є кошти різних рівнів бюджетів та інші джерела фінансування. Загальна сума коштів передбачена на фінансування програми становить 2160 тис.грн.

Обсяги   витрат  на реалізацію програми розвитку  земельної   реформи

в  Ковельській територіальній громаді  на  2022 р. – 2024 р.

Види    робіт Вартість робіт в

грн.

2022 рік

 

2023 рік

 

2024 рік
1. Проведення робіт по виготовленню землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності з метою їх формування як об’єктів цивільних прав, проведення інвентаризації земель комунальної власності територіальної громади, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж природно-заповідного фонду в межах територіальної громади  та підготовка електронних документів (обмінних ХМL файлів), що містять відомості про результати робіт із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  населених пунктів територіальної громади, крім м. Ковеля 250000 150000 150000
2. Проведення робіт по виготовленню  землевпорядної та землеоціночної документації,  оформлення та реєстрації права на земельні ділянки, призначені для продажу на земельних аукціонах 200000 150000 150000
3. Проведення робіт по встановленню межі міста Ковеля, визначення та формування територій Ковельської територіальної громади в цілому 250000 150000 150000
4. Проведення експертної грошової оцінки

земельних ділянок

70000 70000 70000
5. Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Ковеля та населених пунктів територіальної громади 250000 100000
РАЗОМ: 1020000 620000 520000

Начальник відділу земельних ресурсів                                                           Вадим ЛОГВІНОВ

 

 

 

Продаж земельної ділянки у власність, кадастровий номер 0710400000:41:010:0115 відведеної для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови , площею 0.3762 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Анатолія Грищенка .

Період подання заяви на участь в аукціоні 24.04.2023 18:00 – 21.05.2023 20:00
Дата та час проведення аукціону 22.05.2023 12:15
Стартова ціна 1086767 грн без ПДВ
Реквізити майданчиків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Продаж земельної ділянки у власність, кадастровий номер 0710400000:16:002:0516 площею 0.1218 га. , категорія земель : землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення , вид цільового призначення земельної ділянки : для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, що знаходиться за адресою : Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська

Період подання заяви на участь в аукціоні 24.04.2023 18:00 – 21.05.2023 20:00
Дата та час проведення аукціону 22.05.2023 11:15
Стартова ціна 375507 грн без ПДВ
Реквізити майданчиків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Продаж земельної ділянки у власність, кадастровий номер 0722182800:06:002:0918 площею 0.4885 га , категорія земель : землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики , оборони та іншого призначення, вид цільового призначення земельної ділянки : для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район , Ковельська міська рада (колишня Тойкутська сільська рада )

Період подання заяви на участь в аукціоні 21.04.2023 18:00 – 21.05.2023 20:00
Дата та час проведення аукціону 22.05.2023 12:40
Стартова ціна 412745 грн без ПДВ
Реквізити майданчиків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

 

 


© Ковельська міська рада.