Територіальний центр соціального обслуговування

  1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
    45000  м. Ковель Волинської області, вул.. Нова, 9
    Тел.. 3-19-95, 5-14-35, факс 31995, електронна пошта: tercentr_kovel@ukr.net

Директор територіального центру – Возна Діана Володимирівна
Тел.. 3-19-95
Здійснює керівництво територіальним центром соціального обслуговування, забезпечує його діяльність, визначає функції та ступінь відповідальності заступника директора, керівників його структурних підрозділів. Діє від імені територіального центру, представляє його в усіх державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.
Забезпечує виконання інших повноважень, покладених на установу.

Заступник директора тер. центру –
Тел.. 5-14-35
Координує роботу структурних підрозділів територіального центру: відділення соціальної допомоги вдома, організації адресної, грошової та натуральної допомоги, стаціонарного відділення, відділення Університету Ш віку. Організовує планування роботи територіального центру соціального обслуговування , веде кадрові питання установи, організовує підготовку інформації про хід виконання делегованих повноважень, інформативних довідок та звітів з питань праці та соціально-трудових відносин.
Координує роботу цивільної оборони, охорони праці, протипожежної безпеки в установі.

Бухгалтерія територіального центру – головний бухгалтер Сташук Галина Степанівна.
Тел.. 3-19-95
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності в установі. Підготовку банківських документів для забезпечення перерахування коштів на виплату заробітної плати працівникам установи та інших видів виплат , передбачених чинним законодавством, виплат, передбачених місцевими програмами соціального захисту населення.
Співпрацює з казначейськими і банківськими установами.

Відділення соціальної допомоги вдома – завідувач відділення – Антонюк Катерина Василівна.
Тел.. 5-14-35
Організовує роботу відділення з питань соціального обслуговування
( надання соціальних послуг) особам пенсійного віку , інвалідам та особам, що опинились в складних життєвих обставинах згідно Положення про відділення та чинного законодавства. Планує роботу соціальних робітників, контролює якість надання соціальних послуг. Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу серед клієнтів. Проводить роботу по наданню гуманітарної допомоги , готує листи – клопотання з питань соціального захисту пенсіонерів.
Забезпечує в установлені строки статистичну звітність, інформації щодо соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) пенсіонерам, що обслуговуються відділенням.

Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання – завідувач Томчук Ірина Костянтинівна
Тел.. 5-42-39
Організовує господарську, соціально-побутову та іншу діяльність відділення, забезпечує виконання завдань відділення, передбачених Положенням про стаціонарне відділення та чинним законодавством. Забезпечує ефективне використання та збереження майна і матеріальних цінностей, які перебувають на балансі відділення. Координує роботу з питань соціально-трудових відносин. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань за безпеку життєдіяльності та охорону здоров’я  підопічних  відділення та обслуговуючого персоналу. Взаємодіє з фондами, громадськими організаціями, керівниками підприємств, установ та організацій.
Готує та подає в установлені строки звіти, інформації про роботу відділення у відповідності з чинним законодавством.

Відділення  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та Університет третього віку– завідувач Смітюх Світлана Іванівна.
Тел.. 5-14-35
Забезпечує роботу відділення щодо  надання адресної, грошової, натуральної допомоги згідно Положення про відділення та вимог чинного законодавства. Організовує на платній та безоплатній основі надання швацьких, перукарських послуг, послуг з дрібного ремонту житла та інших соціально-побутових послуг. Організовує моніторинг щодо наповнення банку даних  по виявленню громадян, що опинилися в складних життєвих ситуаціях і потребують надання соціальних послуг відділенням. Діє від імені  відділення в організаціях та установах в межах компетенції щодо захисту інтересів клієнтів.
Забезпечує роботу відділення “Університет третього віку”. Організовує проведення просвітницької роботи серед слухачів,  соціальне обслуговування громадян пенсійного віку незалежно від їх сімейного стану, які мають частково порушення рухової активності та не мають протипоказань для перебування в колективі.
Готує звіти та інформаціх про роботу Університету III віку, співпрацює з громадськими організаціями, благодійниками, засобами масової інформації, веде переговорний процес між сторонами соціального партнерства.

Готує інформації, звіти про роботу відділення по наданню соціальних послуг.


© Ковельська міська рада.