телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019
  • Головна
  • Новини
  • Набув чинності Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Набув чинності Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

|

Сьогодні, 24 березня, набирає чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу».

Він визначає особливості трудових відносин в умовах воєнного стану усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Зокрема, Закон передбачає:

1. При укладенні трудового договору роботодавець зможе встановлювати випробування для будь-якої категорії працівників.

2. Роботодавець матиме право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

3. Норми статті 32 КЗпП про попередження працівника про зміну істотних умов праці за 2 місяці не застосовуватимуть.

4. Працівник зможе розірвати трудовий договір за власною ініціативою без попередження за 2 тижні,  якщо в районі, де розташоване підприємство, ведуть бойові дії і є загроза для його життя і здоров’я. Виняток — працівника примусово залучили до суспільно-корисних робіт або він виконує роботи на об’єктах, віднесених до критичної інфраструктури.

5. Роботодавець зможе звільнити з власної ініціативи працівника в період його тимчасової непрацездатності, відпустки, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною.

6. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

7. Роботодавець встановлюватиме п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

8. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

9. Роботодавець зможе застосовувати працю жінок, крім вагітних і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

10. Роботодавець зможе призупинити виплату заробітної плати через воєнні дії до того моменту, як підприємство відновить можливість здійснювати основну діяльність.

11. Роботодавець зможе з власної ініціативи зупинити дію окремих положень колективного договору.

12. Роботодавець зможе відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.

13. На прохання працівника роботодавець зможе надавати відпустку без збереження заробітної плати більш як на 15 календарних днів та не враховувати норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки».

14. Дія трудового договору може призупинятися у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання роботи за ним.

15. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладуть на державу, що здійснює військову агресію.

 

Ліліана Герасимчук, завідувач сектором з питань праці
управління економічного розвитку та торгівлі


© Ковельська міська рада.