телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019
  • Головна
  • Новини
  • Порядок надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Порядок надання роботодавцю компенсації на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

|

Постановою КМУ від 20.03.2022 р. № 331 затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Порядок визначає умови її надання за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за кошти державного бюджету.

Загалом механізм дій роботодавця такий:

• працевлаштовує ВПО;
• через 5 днів після працевлаштування ВПО подає заявку на отримання допомоги;
• протягом 5-ти днів після задоволення заявки отримує допомогу;
• наступного місяця підтверджує заявку на отримання допомоги;
• після задоволення заявки отримує допомогу.
Розмір зарплати ВПО має бути не менше мінімальної. Допомога надається протягом двох місяців. ЄСВ за рахунок допомоги не відшкодовується.

Хто має право на отримання компенсації

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Внутрішньо переміщеною є особа, яка після введення Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи.

Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затверджений постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509. Довідки ВПО оформлюють самостійно.

Термін «роботодавець» вживається в цьому Порядку в значенні, наведеному в Податковому кодексі України (пп. 14.1.222): роботодавець — це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, передбачені законами.

Умови надання компенсації

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:
• роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;
• розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати;
• роботодавець подав в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.
Особа з числа ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз. Тобто якщо ми кажемо, що за відсутності підтвердних документів ВПО здебільшого будуть працевлаштовані за сумісництвом, то компенсація надаватиметься тільки за одним місцем роботи за сумісництвом за новим місцем реєстрації.

Розмір компенсації та строк виплати
Компенсація витрат надається в розмірі 6500,00 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування ВПО на визначених вище умовах.

Порядок отримання компенсації
Для отримання компенсації роботодавець не раніше ніж через 5 календарних днів після працевлаштування ВПО подає до центру зайнятості за своїм місцезнаходженням заяву про компенсацію витрат:
• в електронній формі — через портал “Дія”;
• у паперовій формі — особисто або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

До заяви додаються:
• копія наказу про працевлаштування особи;
• документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 цього Порядку;
• відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, якщо відмовилися);
• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Через 5 днів після розгляду документів і схвалення заяви роботодавець має отримати компенсацію.
Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець у такому ж порядку (подає заяву) підтверджує подані відомості та тривання трудових відносин і знову через 5 днів отримує компенсацію.
Якщо ВПО звільняється протягом місяця, допомога надається пропорційно до відпрацьованого часу.
У бухобліку отримана сума допомоги (компенсації) обліковується на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» (Дт 311 Кт 482). Одночасно з нарахуванням зарплати кошти цільового фінансування списують в доходи (Дт 482 Кт 718).
Оподатковуємо ПДФО, ВЗ і ЄСВ не суму допомоги (компенсації), а суму зарплати, яку нараховують як звичайно.

Слід зауважити, що роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат та цільове використання отриманих коштів відповідно до законодавства.

Ліліана Герасимчук, завідувач сектору з питань праці
управління економічного розвитку та торгівлі


© Ковельська міська рада.