телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Жигаревич Віктор Володимирович

заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів
  • Прийом громадян:
    четвертий понеділок місяця з 14.00 до 15.00
  • Звязок: Телефон (03352) 6-17-15

Народився 15 січня 1976 року в с. Мировичі, Турійського району, Волинської області.

Освіта вища. У 1999 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; у 2008 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” (м. Харків).

Трудова діяльність:

З 1998 — працював у пасажирському вагонному депо Ковель на посадах: слюсар, бригадир, майстер, начальник пункту технічного обслуговування пасажирських вагонів, заступник начальника депо.

З грудня 2020 — заступник міського голови виконавчого комітету Ковельської міської ради.

Сімейний стан: одружений, має двох синів.

Організовує роботу виконавчих органів ради у сфері управління майном комунальної власності, цивільного захисту, екології та охорони довкілля, обліку, розподілу та приватизації житла.

Організовує підготовку і подає на розгляд міської ради, виконавчого комітету, міського голови проекти рішень, розпоряджень, програм з цих питань, забезпечує їх реалізацію та інформує у встановленому порядку про їх виконання.

Забезпечує формування та виконання місцевого бюджету.

Вносить пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності, що мають важливе значення для забезпечення потреб населення громади.

Вносить пропозиції щодо: відчуження відповідно до законодавства комунального майна; затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; надання згоди на передачу об’єктів з державної в комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної в державну власність, а також придбання об’єктів державної власності.

Забезпечує виконання заходів щодо зупинення будівництва, що ведеться на території громади з порушеннями вимог законодавства, а також об’єктів, що завдають шкоди навколишньому середовищу.

Організовує вирішення питань збирання, переробки, утилізації і екологічно безпечного захоронення промислових та побутових відходів.

Забезпечує інформування населення громади, органів державної виконавчої влади про екологічно небезпечні аварії та надзвичайні ситуації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань охорони природи і раціонального використання природних ресурсів на території громади, організацію контролю за додержанням природоохоронного законодавства, правил санітарної охорони, норм екологічної безпеки, використання і охорони надр, вод, атмосфери, рослинного і тваринного світу.

Забезпечує розробку і виконання місцевих програм з даних питань, підготовку пропозицій про нормативи плати і розміри платежів за забруднення зон санітарної охорони джерел водопостачання, контролює використання позабюджетних цільових фондів охорони навколишнього середовища.

Погоджує поточні і перспективні плани роботи підприємств з питань охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів.

Забезпечує в межах повноважень обмеження або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.

Організовує підготовку проектів договорів, угод, програм та інших документів про співпрацю з органами влади та суб’єктами господарювання інших регіонів України та інших держав з питань, що входять до кола його функціональних обов’язків.

Сприяє підготовці молоді до служби в Збройних силах України, і проведенню призову громадян на строкову та альтернативну службу.

Організовує роботу щодо шефства над військовими частинами та підрозділами, розташованими на території громади.

Координує роботу з кадрами у виконавчих органах міської ради, в тому числі навчання, підвищення кваліфікації, створення резерву кадрів та з інших питань.

Подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників виконавчих органів міської ради, забезпечує дотримання працівниками апарату управління та виконавчих органів правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції міському голові про призначення, переміщення, звільнення працівників, про зміни в штатних розписах.

Веде особистий прийом громадян.

Виконує розпорядження та доручення міського голови.

Очолює і організовує роботу створених виконавчим комітетом комісій з питань, віднесених до його компетенції.

Здійснює керівництво діяльністю виконавчих органів міської ради:
• відділу по управлінню майном комунальної власності;
• відділу обліку, розподілу та приватизації житла;
– відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-
мобілізаційної та кадрової роботи;
• відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки;
• відділу муніципальної варти.

Співпрацює з:
• юридичним відділом;
• відділом бухгалтерського обліку і звітності;
• фінансовим управлінням;
• відділом земельних ресурсів;
• відділом містобудування та архітектури;

• відділу земельних ресурсів.

Координує діяльність:
– комунальне підприємство “Ковельські парки”.

Сприяє діяльності та забезпечує взаємодію з підприємствами, установами та закладами, громадськими організаціями та органами виконавчої влади відповідного спрямування.

Вирішує за дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

 


© Ковельська міська рада.