ЗМІ

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        рішення міської ради

                                                                                                         13.12.2018 № 45/13

 

Програма

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

на 2019-2021 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

ІV. Фінансове забезпечення та заходи Програми

V. Очікувані результати

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Бюджетний Кодекс України, закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

3.

Розробник програми

Відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець

Відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

6.

Учасники Програми

Управління та відділи виконавчого комітету Ковельської міської ради

7.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

996 тисяч гривень

8.1

2019 рік

332 тисячі гривень

8.2

2020 рік

332 тисячі гривень

8.3

2021 рік

332 тисячі гривень

9

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

ІІ. Загальна частина

Програма спрямована на забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування, надання оперативної та об’єктивної інформації жителям регіону. Передбачені в міському бюджеті кошти на виконання Програми виділятимуться місцевим засобам масової інформації відповідно до укладених угод та представлених документів про виконану роботу.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Інформування населення про діяльність міської ради, її виконкому, управлінь, відділів та міської громади та життєдіяльність громади.

Основні завдання Програми:

  • висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування;

  • оприлюднення проектів та рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови;

  • інформування про здійснення регуляторної політики органами місцевого самоврядування;

  • доведення до відома громадськості виступів посадових осіб міської ради, виконкому та депутатів, їх реагування на звернення громадян;

  • інформування про мистецькі, спортивні, освітні заходи;

  • співпраця з місцевими літераторами.

ІV. Заходи та фінансове забезпечення Програми

Засоби масової інформації

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Друковані

200 тис. грн

200 тис. грн

200 тис. грн

Телебачення

125 тис. 400 грн

125 тис. 400 грн

125 тис. 400 грн

Інші

6 тис. 600 грн

6 тис. 600 грн

6 тис. 600 грн

Всього

332 тис.грн

332 тис.грн

332 тис.грн

Всього

996 тис. грн

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства, на підставі розрахунків та кошторисної документації, затвердженої у встановленому порядку.

V. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить відкритість та прозорість в діяльності органів місцевого самоврядування, дозволить надавати оперативно та об’єктивно інформацію жителям регіону.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради.

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Ковельської міської ради

Відповідальні виконавці до 1 грудня 2019 року готують інформацію про хід виконання завдань Програми та надають її комісіям міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, спорту і фізичної культури, в справах сім’ї і молоді та релігії (Ткачук І.О.) та з питань планування, бюджету і фінансів (Бойко В.І.), заступнику міського голови Прокопіву І.Я.

Начальник відділу внутрішньої політики,

організаційної роботи та зв’язків з громадськістю Р.В.Семерей

Погоджено: начальник фінансового управління В.О.Романчук


© Ковельська міська рада.