Skip to main content
телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Державний реєстр виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу: Шуляр Андрій Миколайович

Головний спеціаліст: Пилипчук Віктор Михайлович

Адреса відділу: 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73 (каб.112)
тел. (03352) 61711
email: drv@kovelrada.gov.ua

Офіціний сайт Державного реєстру виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковельської міської ради створений відповідно до Закону України „Про Державний реєстр виборців” рішенням міської ради від 29.08.2007 року № 23/31 з 01.10.2007 року. Згідно із штатним розписом чисельність працівників відділу визначена у кількості 2 штатних одиниці. Відділ працює із базою даних, яка налічує 55 тис. діючих виборців.

Положення про відділ (Скачати)

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців, що мають право голосу і проживають або перебувають на території громади;
2) складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевої рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів.

Створення Державного реєстру виборців дозволить:
а) уникнути фальсифікацій, дублювань, інших помилок в процесі проведення виборів та референдумів;
б) спростити процес складання виборчих списків;
в) своєчасно вносити зміни і доповнення до списків виборців України.

Форма ведення Державного реєстру виборців.
Ведення Реєстру  здійснюється в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані всіх виборців України.

Для ведення Реєстру застосовуються системи кодування, погоджені з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

База даних Реєстру – це будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру. База даних Реєстру може використовуватися лише для таких цілей:
1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
4) перевірки відомостей про виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах Президента України, виборах депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад, сільського, селищного, міського голови, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

В базі даних Реєстру буде зберігатися наступна інформація про виборця:
1. Ідентифікаційні персональні дані;
2. Персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборця;
3. Службові персональні дані.

Відповідно до ст. 10 Закону “Про Державний реєстр виборців”, кожен виборець має право:
– подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців;
– знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;
– знати про використання своїх персональних даних, зокрема, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;
– одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;
– звертатися у порядку, встановленому законом, до відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запис, про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;
– оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;
– захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Державного реєстру виборців.
Виборець надає відділу ведення Державного реєстру виборців достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

Періодичність поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

Відділ здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, що надаються органами, закладами, установами, організаціями, визначеними ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”:
Передбачені цією статею відомості подаються суб’єктами подання відомостей щомісяця до 5 числа відділу Державного реєстру виборців.


© Ковельська міська рада.