телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства

 • Відомості

  Адреса

  45000, вул.Незалежності,73, м.Ковель

  Контакти

  komunkovel@ukr.net

  (03352)61742

  Начальник управління  Дудка Сергій Миколайович

  Основними завдяннями управління є:

  – впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів і виробів;

  – забезпечення виконання заходів щодо енергозбереження в проектуванні, будівництві та реконструкції;

  – проведення роботи по адресному господарству в частині забезпечення нумерації на всіх будинках;

  – забезпечення у встановленому порядку своєчасно і в повному обсязі фінансування об’ємів по містобудівній і земельній програмі згідно бюджетного призначення;

  – проведення робіт по придбанню квартир, будинків та іншого для сиріт, напівсиріт та інших категорій населення згідно чинного законодавства і бюджетного призначення.

  – координація реалізації державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього та зеленого господарства, благоустрою території територіальної громади, утримання вуличного освітлення, надання ритуальних та інших послуг населенню;

  – організація управління об’єктами житлово-комунального господарства, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації;

  – контроль за забезпеченням повного і якісного надання населенню і господарюючим об’єктам житлово-комунальних та комунальних послуг;

  – організація робіт з благоустрою та озеленення територіальної громади;

  – організація робіт з утримання та ремонту вулиць і доріг, інженерних споруд на них, а також інших об’єктів благоустрою територіальної громади;

  – реалізація державної житлової політики, організація контролю за виконанням правил і норм технічної експлуатації і ремонту житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади;

  – здійснення аналізу стану житлово-комунального господарства територіальної громади, прогнозування і розробка перспектив його розвитку;

  – визначення напрямків реконструкції житлового фонду територіальної громади, підвищення рівня його благоустрою;

  – організація контролю за утриманням прибудинкових територій та інших об’єктів благоустрою в належному санітарному стані;

  – здійснення контролю в межах своєї компетенції за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства усіх форм власності;

  – розробка організації і забезпечення виконання заходів з реалізації програм реформування житлово-комунального господарства територіальної громади.

  Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади,  постійними комісіями міської ради та іншими органами, утвореними міською радою, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами Ковельської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

  Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

  • Виконує функції замовника з будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального та соціального призначення на території територіальної громади.
  • В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень  міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).
  • Готує на основі пропозицій відділів, управлінь міської ради поточні та перспективні програми будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів за замовленням міськвиконкому і представляє їх на розгляд і затвердження у встановленому порядку.
  • Після затвердження програм будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів відповідно до нормативних документів готує матеріали для проведення тендерів, здійснює їх проведення.
  • Приймає і перевіряє комплектність отриманої від проектних і вишукувальних організацій проектно-кошторисної документації, забезпечує її узгодження, проведення державної комплексної експертизи і затвердження у встановленому порядку; затверджену проектно-кошторисну документацію передає підрядній організації.
  • Укладає з будівельними, проектними, вишукувальними організаціями відповідні договори на конкурсних засадах, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує договірні ціни по об’єктах згідно з діючими нормативними документами.
  • Передає будівельним організаціям будівельні майданчики, документи про дозвіл відповідних органів на виконання будівельно-монтажних робіт згідно проекту організації будівництва.
  • Здійснює технічний нагляд за будівництвом, ремонтом та реконструкцією об’єктів, контроль за відповідністю обсягів, якості виконаних робіт і їх вартості проектам, технічним умовам і стандартам.
  • Забезпечує у встановленому порядку своєчасне й у повному обсязі фінансування об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до обсягів капітальних вкладень, передбачених затвердженими програмами та укладеними договорами.
  • Перевіряє надані до оплати документи підрядних, проектних, вишукувальних та інших організацій щодо виконання робіт, постачання устаткування та надання послуг.
  • Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає й у визначений термін представляє у встановленому порядку відповідним органам звітність по усіх видах діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність.
  • Розглядає листи, заяви, пропозиції, скарги громадян, вживає заходи щодо їх вирішення.
  • Скликає і проводить у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.
  • Організовує управління об’єктами житлово-комунального господарства, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, забезпечує їх належне утримання і ефективну експлуатацію.
  • Сприяє створенню об’єднань власників багатоквартирних житлових будинків.
  • Координує діяльність по збору, транспортуванню, утилізації побутових відходів, роботи по відлову бродячих тварин.
  • Організовує забезпечення утримання в належному стані цвинтарів, інших місць поховання і їхньої охорони.
  • Організовує роботи по благоустрою територіальної громади (озеленення, створення місць відпочинку і т.д.).
  • Організовує роботи по розвитку та утриманню мережі вуличного освітлення, безперебійну роботу світлофорних об’єктів.
  • Здійснює підготовку та проведення конкурсів з надання житлово-комунальних послуг, а також розробка та затвердження документації щодо проведення цих конкурсів.
  • Здійснює організацію зовнішньо-економічної діяльності в усіх напрямках роботи управління згідно законодавства України.
  • Відповідає за впровадження політики щодо ефективного розвитку комунальних підприємств, що забезпечують надання житлово – комунальних послуг споживачам територіальної громади (тепло-, водопостачання та водовідведення, обслуговування житлового фонду), забезпечення реконструкції і модернізації в цілому системи житлово – комунальних послуг, зменшення витрат підприємств житлово – комунального господарства територіальної громади та зниження тарифів на житлово -комунальні послуги для населення та інших споживачів.
  • Реалізовує стратегію, спрямовану на оздоровлення фінансово-технічного стану підприємств комунального господарства.
  • Здійснює підготовку пропозицій про доцільність реорганізації підприємств житлово – комунального господарства, що забезпечують надання житлово -комунальних послуг споживачам територіальної громади, передачі їх в управління або у власність Ковельській територіальній громаді.
  • Приймає участь у перевірці ефективності використання міського майна, яке знаходиться у користуванні комунальних підприємств, надання пропозицій міській раді, міському голові, виконавчому комітету міської ради по поліпшенню стану справ на підприємствах, організаціях та установах, змінах керівних кадрів, узгодження змін в структурі підприємств, умови контрактів з керівниками підприємств, погодження на призначення заступників керівників комунальних підприємств та керівників їх структурних підрозділів.
  • Організовує виконання нормативних актів з питань врегулювання діяльності підприємств житлово – комунального господарства, що забезпечують надання житлово – комунальних послуг споживачам територіальної громади (тепло-, водопостачання та водовідведення, обслуговування житлового фонду).
  • Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, внесення пропозицій щодо вжиття відповідних заходів по вдосконаленню їх роботи, притягнення до відповідальності їх керівників та посадових осіб.
  • Вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо вирішення проблем підприємств житлово – комунальної галузі.
  • Організовує контроль за будівництвом, ремонтом та реконструкцією житлових будинків, об’єктами соціально-культурного призначення, комунального господарства, дорогами міського значення та інженерними спорудами на них.
  • Здійснює контроль за забезпеченням виконання заходів щодо енергозбереження в проектуванні, будівництві та реконструкції, впровадженні в будівництві прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів та виробів.
  • Організовує контроль за повним та своєчасним фінансуванням об’єктів будівництва, ремонту та реконструкції відповідно до обсягів капітальних вкладень, передбачених затвердженими програмами та укладеними договорами.
  • Забезпечує здійснення інших повноважень, покладених на Управління відповідно до чинного законодавства, рішенням Ковельської міської ради, її виконавчого комітету і розпорядженням міського голови.
  • Здійснює делеговані повноваження:
  • здійснення контролю за належною експлуатацією й організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, за технічним станом, використанням і утриманням інших об’єктів нерухомого майна;
  • здійснення контролю за використанням житлового фонду;
  • здійснення контролю за забезпеченням надійності і безпеки будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що піддалися впливу небезпечних природних і техногенних явищ і процесів;
  • здійснення необхідних заходів для ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій, а також населення у питаннях, що відносяться до компетенції Управління;
  • виконання інших делегованих повноважень, покладених на Управління, відповідно до чинного законодавства.
 • Працівники

  Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства

  1. Начальник управління – Дудка Сергій Миколайович
  2. Головний спеціаліст – Федчук Антоніна Іванівна
  3. Головний спеціаліст – Симонік Наталія Володимирівна
  4. Головний спеціаліст – Вашека Руслан Олександрович

  Відділ житлово-комунального господарства

  1. Начальник відділу – Кіндер Олександр Валерійович
  2. Головний спеціаліст – Літус Світлана Сергіївна
  3. Головний спеціаліст – Кошарук Лариса Григорівна

  Відділ капітального будівництва

  1. Заступник начальника управління, начальник відділу – Ніколайчук Сергій Васильович
  2. Головний спеціаліст – Карп’юк Інна Степанівна

  Сектор бухгалтерського обліку та звітності

  1. Завідувач сектору, головний бухгалтер – Єрохіна Людмила Юріївна
  2. Головний спеціаліст – Даниленко Неля Андріївна
  3. Головний спеціаліст – Семенюк Анна Олександрівна
 • Публічна інформація

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  У своїй діяльності управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства значну увагу приділяє питанню забезпечення належного доступу громадян до публічної інформації згідно  Законом України “Про доступ до публічної інформації”, дотримується принципів відкритості та прозорості.

  Для отримання інформації, розпорядником якої є управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, необхідно подати відповідний запит.

  Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

  • поштою на адресу управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства: 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, кабінет № 218;
  • тел./факс: (03352) 61742;
  • електронна пошта: komunkovel@ukr.net.

  Письмовий запит подається у довільній формі.

  Запит на інформацію має містити:

  1. Ім’я (рекомендовано прізвище), найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. Підпис і дату за умови, подання запиту в письмовій формі.

   

  Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

  Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації” відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

  Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації” рішення, дії, чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

   

  У питаннях доступу до публічної інформації управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства керується такими нормативно-правовими актами:

  1. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
  2. Закон України «Про інформацію».
  3. Закон України «Про захист персональних даних».
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
  6. Розпорядження міського голови від 09.07.2019 року № 189-р «Про роботу з наборами даних».
  7. Розпорядження міського голови від 20.08.2020 року № 177-р «Про роботу з наборами відкритих даних».
  8. Розпорядження міського голови від 16.05.2022 року № 105-р «Про функціонування офіційного сайту міської ради».
 • Набори відкритих даних

   


© Ковельська міська рада.