телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Управління культури, молоді, спорту та туризму

 • Відомості

  Адреса

  45000, вул.Незалежності,89, м.  Ковель

  Контакти

  kovelkultura@gmail.com

  (03352)59351

  Начальник управління Мигуля Андрій Дмитрович

   

  Підпорядкованість: виконавчому комітету та міському голові

  Розробляє та подає на розгляд міській раді проекти програм щодо розвитку культури, мистецтв, молоді, спорту, туризму та збереження культурної спадщини територіальної громади.
  Забезпечує реалізацію галузевих програм, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та інших, в межах компетенції Управління.
  Створює умови для розвитку культури, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій мешканців територіальної громади, художніх промислів і ремесел.
  Забезпечує належну взаємодію міської влади з професійними, художніми, аматорськими колективами, діячами культури, мистецтв, культурними осередками.
  Готує пропозиції до проектів бюджету територіальної громади у сфері культури та охорони культурної спадщини, фізичної культури та спорту, з реалізації молодіжної політики і туризму.
  Створює сприятливе середовище для розвитку культурних індустрій, сприяє продукуванню креативних ідей задля актуалізації культурного процесу.
  Здійснює підтримку творчих ініціатив суб’єктів культурного процесу.
  Створює дорадчі органи з числа фахівців галузі та представників громадськості. Проводить моніторинг громадської думки.
  Забезпечує дотримання законодавства України у тому числі і з питань охорони культурної спадщини.
  Організовує та координує роботу щодо виявлення, паспортизації, інвентаризації пам’яток культурної спадщини.
  Контролює стан використання об’єктів історико-культурного значення.
  Ініціює звернення до державних органів вищого рівня  щодо забезпечення належного стану об’єктів історико-культурного значення на території територіальної громади.

  Налагоджує міжнародну співпрацю у галузі культури. Бере участь у міжнародних грантових програмах. Укладає договори про співпрацю.
  Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення громадян за заслуги в розвитку культури та мистецтв, фізичної культури та спорту та у сфері роботи з молоддю.
  Організовує спортивні змагання, навчально-тренувальні збори та інші фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, здійснює координацію цієї роботи.
  Погоджує проведення в місті всеукраїнських і міжнародних заходів з питань, що входять до його компетенції.
  Сприяє і всебічно підтримує розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту ветеранів в місті.
  Забезпечує, в межах своїх повноважень, участь спортсменів, спортивних команд міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
  Вживає заходів для розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, координує участь спортсменів, тренерів і команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями.
  Забезпечує своєчасний розгляд у встановленому законодавством порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх спричинили.
  Отримує в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.
  Укладає угоди та договори, передає в оренду чи платне користування майно у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами Засновника.
  Організовує та бере участь у проведенні конференцій, семінарів, засідань, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції Управління.
  Надає пропозиції щодо розвитку та вдосконалення мережі підпорядкованих закладів, приймає участь в організації роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів.
  Управління у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання актів законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.
  Накази Управління, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами комунальної форми власності, що підпорядковані Управлінню.
  Забезпечує реалізацію на території Ковельської територіальної громади Конституції та законів України, Указів Президента України, нормативних документів Кабінету Міністрів України, інших актів чинного законодавства України в межах компетенції Управління.
  Для висвітлення своєї діяльності взаємодіє із засобами масової інформації.
  Здійснює інші повноваження, покладені на Управління, відповідно до чинного законодавства України.

   

   

   

 • Працівники

  Мигуля Андрій Дмитрович

  Начальник управління

  Лис Роман Миколайович

  Заступник начальника управління, начальник відділу у справах молоді, фізичної культури та спорту

  Семенюк Ігор Миколайович

  Головний спеціаліст відділу у справах молоді, фізичної культури та спорту

  Горблюк Ірина Володимирівна

  Начальник відділу культури і охорони культурної спадщини

  Кузьмук Тетяна Геннадіївна

  Головний спеціаліст відділу культури і охорони культурної спадщини, юрисконсульт

  Зінчук Ірина Юріївна

  Завідувач сектором з питань туризму

  Королюк Наталія Василівна

  Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

 • Публічна інформація

  Обгрунтування на закупівлю солі таблетованої

  Обгрунтування засобів для басейну

  обгрунтування перевезення

  Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – електрична енергія 2023р.

  Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі – природний газ 2023

  СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

  До складу Управління входять відділи та сектор: відділ культури та охорони культурної спадщини, відділ у справах молоді, фізичної культури та спорту, сектор з питань туризму.
  При Управлінні діє централізована бухгалтерія.
  Управлінню підпорядковані:
  Комунальний заклад “Ковельська школа мистецтв” – директор Артемук Тетяна Федорівна
  Комунальний заклад “Народний дім “Просвіта” – директор Пірожик Михайло Іванович
  Комунальний заклад “Ковельська дитяча художня школа імені Андроника Лазарчука” – директор Цьомик Олена Степанівна
  Комунальний заклад “Ковельський історичний музей” – директор Матвійчук Маргарита Євгенівна
  Комунальний заклад «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної громади – в.о. директора Шпирук Валентина Григорівна 
  Комунальна установа “Ковельський молодіжний центр “Місто ідей” – директор Голя Андрій Вікторович
  Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Євгена Кондратовича” – директор Клімашевська Олена Миколаївна
  Комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа №1 імені Петра Стуса” – директор Волосюк Віталій Варфоломійович
  Ковельський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” –  директор Мацюк Віктор Миколайович
  Будинок культури с.Зелена – директор Фесь Наталія Анатоліївна
  Будинок культури с.Білин –  директор Шуляк Наталія Федорівна
  Будинок культури с.Тойкут – директор Ілюшик Валентина Володимирівна
  Будинок культури с.Доротище – директор Місюра Олена Федорівна
  Будинок культури с.Ружин – директор Франчук Надія Василівна
  Клуб с.Колодниця – директор Харламова Олександра Євгенівна
  Клуб с.Гішин – директор Денисюк Любов Михайлівна
  Клуб с.Городилець – директор Пекалюк Віра Володимирівна

 • Набори відкритих даних


© Ковельська міська рада.