телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Управління освіти

 • Відомості

  Адреса

  45000, вул.Незалежності,101, м.Ковель

  Контакти

  (03352) 53548, (03352) 59518

  Начальник управління Бичковський Віктор Васильович

   

  Підпорядкованість: виконавчому комітету та міському голові

  Завданнями Управління є:

  Реалізація державної політики у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти( з урахуванням   особливостей соціально – культурного середовища міста).

  Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громади.

  Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти; здійснення  координації закладів освіти, що знаходяться в межах  відповідної  території  і належать до сфери  управління  міської ради.

  Організація фінансового забезпечення закладів освіти, які є комунальною власністю, зміцнення їх матеріально-технічної бази; координація діяльності цих закладів.

  Сприяння проведенню експериментальної, інноваційної діяльності,  впровадженню передового педагогічного досвіду та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів освіти міста.

  Забезпечення координації роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

  Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти.

  В умовах особливого періоду забезпечує:

  – організацію  освітнього процесу   в закладах освіти міста;

  – заходи з охорони життя, здоров’я учасників  освітнього процесу;

  – евакуацію учасників освітнього процесу.

  Сприяння розвитку самоврядування у  закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

  Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

  Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, дотриманням установчих документів закладів освіти.

  Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

  Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти.

  Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання закладів освіти.

  Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування. Створює умови для забезпечення прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Надає логопедичну допомогу.

  Створює умови для навчання за:

  – інституційними формами здобуття  освіти (очна, денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева);

  – індивідуальними формами здобуття освіти (екстернатна, сімейна домашня, педагогічний патронаж).

  Сприяє проведенню інноваційної діяльності у системі  повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної  освіти, організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах освіти міста та моніторить хід їх здійснення.

  Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

  Здійснює облік дітей шкільного віку та учнів, готує проекти рішень про закріплення території обслуговування  за  закладами  освіти. У разі ліквідації в установленому законом порядку комунального закладу загальної середньої освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти.

  Забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як державної у закладах освіти, сприяє розвиткові мов інших національностей, представники яких компактно проживають у місті.

  Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин,  внутрішньо – переміщених осіб  та  громадян з окупованих територій.

  Погоджує установчі документи закладів загальної середньої освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

  – погоджує статути закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти комунальної форми власності;

  – погоджує статути закладів освіти усіх типів інших форм власності.

  Затверджує відповідно до вимог законодавчих актів штатні розписи закладів загальної середньої, дошкільної  та позашкільної освіти.

  Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків в закладів позашкільної освіти.

  Організовує навчання обдарованих дітей;  здійснює координацію діяльності міської філії ВОМАН; проводить в установленому порядку конкурси, турніри, олімпіади,  та інші змагання серед учнів та вихованців  закладів освіти міста  та конкурси професійної майстерності педагогічних працівників.

  Формує замовлення на видання підручників,
  навчально-методичної літератури, програм навчальних предметів, посібників,  бланків документів про освіту та іншої шкільної документації , забезпечує ними заклади освіти.

  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання. Є головним розпорядником бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на утримання закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.

  Здійснює нагляд за станом і капітальним ремонтом закладів освіти комунальної власності; затверджує проєкти капітальних ремонтів  реконструкцій, будівництва закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

  Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

  Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень у межах бюджетних призначень.

  Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

  Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх, здійсненню соціально-педагогічного патронажу.

  Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

  Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

  Забезпечує створення, функціонування  соціально – психологічної служби у закладах освіти.

  Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

  Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах загальної середньої, дошкільної освіти.

  Забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, які навчаються у закладах освіти та дітей інших категорій із залученням коштів батьків, контролює нормативність організації та якість харчування у закладах освіти міста комунальної власності.

  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

  Відповідно делегованих  йому повноважень  організовує  проведення  конкурсів  на заміщення посад  керівників закладів загальної середньої  керуючись  чинним законодавством України в галузі освіти.

  Здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посад керівників дошкільної та позашкільної освіти, у порядку, визначеному законодавством у галузі освіти.

  Продовжує термін дії строкових трудових договорів (контрактів) або переукладає їх на новий термін із директорами закладів дошкільної  та  позашкільної освіти, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету, відповідно до чинного законодавства.,

  Забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців).

  Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  Організовує проведення атестації педагогічних кадрів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Сприяє проходженню  сертифікації педагогічними працівниками закладів освіти міста.

  Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

  Вносить пропозиції до виконавчих органів міської ради про нагородження учнів – переможців спортивних змагань, предметних олімпіад, конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та стимулювання праці їх учителів і тренерів.

  Нагороджує Почесною грамотою Управління працівників освітньої галузі міста.

  Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку м. Ковеля  у галузі освіти, бере участь в організації виконання цієї програми, надає в установленому порядку звіти про хід та результати виконання.

  Розробляє та готує до затвердження міською радою програми розвитку галузі освіти міста, організовує виконання цих програм.

  Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти у місті; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

  Інформує через засоби масової інформації громадськість про стан та перспективи розвитку освіти у місті. Оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти.

  Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

  Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Управління.

  Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань, віднесених до повноважень Управління, та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

  Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету.

  У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.

 • Працівники

  Бичковський Віктор Васильович

  Начальник управління

  Жаб’юк Лариса Мирославівна

  Головний спеціаліст

  Заславська Лідія Володимирівна

  Головний спеціаліст

  Большакова Ірина Леонідівна

  секретар керівника

 • Публічна інформація

 • Набори відкритих даних


© Ковельська міська рада.