телефон Гарячої лінії Ковельського міського голови: 0 800 219 019

Юридичний відділ

 • Відомості

  Адреса

  45008, вул.Незалежності,73, м.Ковель

  Контакти

  (03352)61717

  (03352)61718

  Начальник відділу Куптій Геннадій Анатолійович

   

  Юридичний відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради (далі – виконком), який забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне виконання  вимог чинного законодавства України, а також участь у забезпечені виконання повноважень виконавчого комітету, визначених чинним законодавством. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” відділ утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний ій, підпорядкований виконавчому комітету міської ради.

  Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства, інших нормативно-правових документів у діяльності міської ради та її виконкому.

  Юридичний відділ:

  а) забезпечує правильне застосування законодавства у виконкомі, подає міському голові пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності виконкому і міської ради;

  б) проводить правову експертизу проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому.

  в) бере участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться радою, її виконкомом по забезпеченню дотримання законодавства;

  г) разом з іншими структурними підрозділами виконкому складає висновки та готує пропозиції про зміну чи скасування рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, що не відповідають вимогам чинного законодавства України;

  д) забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримує їх у контрольному стані;

  є) організовує претензійну та веде позовну роботу; аналізує наслідки розгляду претензій, судових справ; вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

  е) представляє за дорученням міського голови, у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради, виконкому в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

  ж) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями суду;

  з) організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов’язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

  і) надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі;

  к) за дорученням міського голови консультує з правових питань, необхідних для виконання обов’язків працівників відділів виконкому, юрисконсультів підприємств, установ і організацій підпорядкованих раді. Дає висновки з правових питань.

 • Працівники

  Куптій Геннадій Анатолійович

  Начальник відділу 

  Назарчук Андрій Георгійович

  Заступник начальника відділу

  Ваврищук Андрій Анатолійович

  Головний спеціаліст

 • Публічна інформація

 • Набори відкритих даних


© Ковельська міська рада.